Migrény – nová šablona v Planeat

Všichni uživatelé aplikace Planeat mají od 5. 2. 2021 přístupnou už i novou šablonu určenou klientům a pacientům s diagnózou migréna.

Šablonu pro vás ve spolupráci s Planeat připravil prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., který působí jako přednosta II. Neurologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Univerzitní nemocnici v Bratislavě.

Vzhledem k obsahu biogenních aminů ve stravě, jako jsou tyramin a histamin, které jsou jedním ze spouštěčů migrény je změna stravování důležitý faktor, který pozitivně ovlivňuje průběh tohoto onemocnění.

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

(Foto N – Vladimír Šimíček)

Migréna

Migréna jsou záchvatové bolesti hlavy, častěji jednostranné, pulzující, velké intenzity. Začínají obvykle ráno, trvají několik hodin až dní. Doprovázené jsou zvracením, nechutenstvím, zarudnutím obličeje, otokem víček, slzením, citlivostí na světlo (fotofobie) a hluk (fonofobie).

Záchvat může začít nespecifickými prodromy (podrážděnost, změny nálad), po kterých se rozvíjí progresivní bolest hlavy s možným vrcholem: zvracení, mohou se vyskytovat bolesti v břiše a průjem.

Trvání záchvatu je obvykle několik hodin, méně často i tři dny. Migrény vznikají v důsledku kombinace environmentálních a genetických faktorů.

Význam stravy při migréně

Největší důraz při stravovacím plánu pro pacienty trpící migrénou je kladen na snížený příjem potravin s vysokým obsahem tyraminu a histaminu, které se řadí k faktorům vyvolávajícím migrény. Tyramin se přirozeně vyskytuje v široké škále potravin a jejich obsah se stárnutím a zráním potravin zvyšuje. Mezi potraviny bohaté na tyramin patří všechny kvašené, nakládané, zrající, marinované, přezrálé nebo zkažené, ale i další.

Principy šablony

Principy, které jsme použili při tvorbě této šablony jsou založeny na ověřených poznatcích, jakož i zkušenostech autorů a garantů z praxe.

$

Zohlednění množství tyraminu, histaminu a dalších biogenních aminů.

$

Zohlednění nejčastěji používaných léčiv při léčbě migrény, které mohou ovlivnit nastavení stravovacího režimu pacienta. Přizpůsobená skladba potravin a nápojů ohledem na diagnózu a užívané léky pacienta.

$

Vypracované doporučení k suplementaci (vhodné kombinace vitamínů a minerálů, probiotika).

Výsledný stravovací plán obsahuje hlavní dietetická a režimová opatření při migrénách i faktory ovlivňující bolest hlavy.

Stravovací režim se vyhýbá

M
potravinám s vysokým obsahem histaminu, tyraminu, biogenních aminů, histaminových liberatorů a inhibitorů DAO (diaminooxidázy)
M

potravinám s vysokým GI

M

polotovarům, glutamátu sodnému, umělým sladidlům

M

uzeným, nakládaným, marinovaným a fermentovaným výrobkům

M

potravinám s vysokým zastoupením jednoduchých sacharidů (cukrů), kromě ovoce

M

sušenému ovoci

Stravovací režim preferuje

N
potraviny s nízkým obsahem histaminu a tyraminu
N
potraviny s nízkým GI
N
vysoký podíl zeleniny ve stravě
N
ovoce s nižším až středním GI
N
maso a mléčné produkty s nižším obsahem tuku
N
kvalitní oleje a ořechy s vyšším obsahem MUFA, PUFA
N
čerstvé ryby

Tato šablona Planeat byla v září představena i na akci „Akademie: Bolest hlavy 2019“ pod odbornou organizací neurologických spolků Kramáre a odbornou garancí Slovenské neurologické společnosti.

Webinář zdarma

Webinář Planeat pod vedením našich lektorů je určen všem profesionálům v oblasti nutriční terapie a výživového poradenství. Naučíme vás používat aplikaci tak, aby vám při sestavování jídelníčků ušetřila i desítky hodin měsíčně.

O čem si budeme povídat?

K

Představíme vám základní funkce aplikace i pokročilá odborná témata, se kterými vám Planeat pomůže.

K

Během webináře můžete klást otázky a sdílet vaše zkušenosti z praxe.

K

Pomůžeme vám se specifickými případy klientů a společně vymyslíme řešení.

Pro koho je webinář určen?

K

Pro začátečníky: pokud s Planeat nemáte zkušenosti a chcete se s aplikací seznámit.

K

Pro pokročilé: pokud Planeat už používáte a chcete si být jistí v používání některých funkcí.

Organizační informace:
K

Rozsah: 1 hodina

K
Cena: 0 Kč
K

Forma: online