Rozšíření diabetologických šablon v Planeat

Cukrovka je v České republice jedním z nejčastějších onemocnění. Diabetem trpí více než milion lidí, v roce 2030 u nás bude až 1,3 milionu diabetiků, především 2. typ (zdroj). Proto v Planeat věnujeme i této diagnóze velkou pozornost. Dosud bylo možné v nutriční aplikaci pracovat ve verzi Planeat Medical se čtyřmi šablonami specifické úpravy stravy:

DM1, 2 – bez komorbidit
DM1, 2 – dyslipidémie
DM1, 2 – hyperurikémie
DM1, 2 – hypoproteinové (diabetická nefropatie)

Minulý rok jsme pracovali na tom, abychom tyto šablony, které jsou jedny z nejpoužívanějších, pro vás ještě více vylepšili na základě up-to-date informací. S radostí vám oznamujeme, že od 14. 1. 2021 jsou i v české verzi Planeat Medical dostupné nové diabetologické šablony rozděleny podle typu onemocnění a taky komorbidit.

Hlavní změny v diabetologických šablonách

Rozdělení šablon

Z původních 4 šablon jsme jich pro potřeby oddělení diagnóz DM 1. typu od DM 2. typu vytvořili 8. Důvodem jsou individuální specifika v úpravě stravy pacientů s těmito diagnózami.

Diabetes mellitus 1. typu

K

bez komorbidit

K

dyslipidémie

K

hypoproteinové

K

hyperurikémie

Diabetes mellitus 2. typu

K

bez komorbidit

K

dyslipidémie

K

hypoproteinové

K

hyperurikémie

„V medikamentózní léčbě diabetu se razí tendence tzv. personalizované léčby, kdy se léčba perorálními antidiabetiky, inzulínem či jinými přípravky přizpůsobuje konkrétnímu klinickému stavu pacienta. Samozřejmě takto upravenému léčebnému režimu je třeba přizpůsobit i dietní diabetickou intervenci, což obnáší možnost flexibilní korekce počtu denních jídel, obsahu sacharidových jednotek či samotného procentního obsahu sacharidové nálože v konkrétní porci jídla. Toto vše umožňují tyto nové šablony diabetických diet v aplikaci Planeat.

Jedině ten diabetický dietním režim, který pacientovi vyhovuje a je s ním ztotožněn, a jako takový je sladěn s typem a množstvím aplikovaného inzulínu či antidiabetik bude účinnou součástí léčby. Pak se od takové diabetické diety dá očekávat stabilizovaná tělesná hmotnost, minimalizace výkyvů glykémií, prevence závažné hypoglykémie i pozdních komplikací diabetu (stabilní lipidogram, uspokojivá hladina kyseliny močové, atd …). „

MUDr. Viera Kissová, PhD., MPH.

Konfigurace šablon

Konfigurace, resp. rozložení makroživin a energetické hodnoty během dne byla díky uživatelům, zejména z řad lékařů diabetologů upravena tak, aby odpovídala nejnovějším poznatkům v oblasti optimálního stravování diabetických pacientů. Z hlediska nastavení energetické hodnoty stravovacího režimu jsme přizpůsobili například šablony pro pacienty s DM 1. typem vyššímu nastavení energetického příjmu a naopak optimalizovali šablony pro nastavení nižšího energetického příjmu pro diabetika 2. Typu.

Příklad konfigurace Diabetes mellitus 1. typu – dyslipidémie

Počet přednastavených jídel

DM 1. typu má po novém počet přednastavených jídel zvýšen z 5 na 6 s možností změny počtu jídel v rozsahu od 2 do 7. Planeat se přizpůsobí zadání uživatele a výsledný stravovací plán pak lépe koreluje s potřebou nastavení stravy pacienta diabetologem.

Příklad přednastavených jídel v šabloně Diabetes mellitus 1. typu – dyslipidémie

Nové recepty

Přidali jsme řadu nových zejména hypoalergenních receptů, aby mohli reagovat na případné alergie, intolerance pacienta a upravili původní tak, aby byly v souladu s konfigurací a nejnovějšími vědeckými poznatky.

Příklad nového receptu – Brokolicové lívance na večeři

Nové průvodní texty

Upravili jsme i úvodní texty pro pacienta a odborníka. Texty byly doplněny o nejnovější up-to-date informace spolu s interakcemi pro některé potraviny a léčiva.

Pro odborníky jako jsou lékaři a nutriční terapeuti je tu možnost vyzkoušet si aplikaci, včetně medicínských šablon, zdarma.

Důležité pro stávajíci uživatele aplikace Planeat Medical

Pokud máte rozpracovaný jídelníček pro pacienta vytvořeného podle jedné z pôvodních šablon pro Diabetes

$

Pokud jste rozpracovali jídelníček podle jedné z původních 4 diabetologických šablon tak se vám při něm zobrazí informace, že ho již nelze upravovat ani dokončit.

  • V případě, že ho chcete dokončit ještě podle původní šablony, tak nám prosím napište na support@planeat.sk a my vám to manuálně zpřístupníme pro tyto účely a po dobu dokončení plánu.
  • Druhou možností je začít nový jídelníček podle jedné z nových šablon. Napište nám na support@planeat.sk a my vám vrátíme kredity za původní jídelníček.

Pokud jste si vytvořili vlastní kopii jedné z diabetologických šablon

$

Pro vás se nic nemění. Můžete i nadále pracovat s touto kopií nebo si vytvořit novou podle nových diabetologických šablon.

Webinář zdarma

Webinář Planeat pod vedením našich lektorů je určen všem profesionálům v oblasti nutriční terapie a výživového poradenství. Naučíme vás používat aplikaci tak, aby vám při sestavování jídelníčků ušetřila i desítky hodin měsíčně.

O čem si budeme povídat?

K

Představíme vám základní funkce aplikace i pokročilá odborná témata, se kterými vám Planeat pomůže.

K

Během webináře můžete klást otázky a sdílet vaše zkušenosti z praxe.

K

Pomůžeme vám se specifickými případy klientů a společně vymyslíme řešení.

Pro koho je webinář určen?

K

Pro začátečníky: pokud s Planeat nemáte zkušenosti a chcete se s aplikací seznámit.

K

Pro pokročilé: pokud Planeat už používáte a chcete si být jistí v používání některých funkcí.

Organizační informace:
K

Rozsah: 1 hodina

K
Cena: 0 Kč
K

Forma: online