Planeat v studii
črevního mikrobiomu

Před pár měsíci byla vydána odborná publikace pod názvem “Střevní mikrobióm, indikátor tělesné zdatnosti a zdraví“, jejíž autoři prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD., který je zároveň odborným garantem aplikace Planeat, z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, a RNDr. Katarína Šoltys, PhD., Z Přírodovědecké fakulty UK, shrnuli nejaktuálnější poznatky o stále populárnější tématu “střevní mikrobióm”.

Jsme velmi rádi, že i v tomto projektu byla nápomocná aplikace Planeat. Aplikace totiž kromě stravovacích plánů umožňuje i zpětnou diagnostiku. Právě tato funkcionalita v Planeat umožnila získat a analyzovat detailní údaje o složení stravy potřebné pro účely studie “Gut microbiota diversity in lean athletes is associated with positive energy balance“.

ukázka reportu mikroživin ve stravě (minerály, vitamíny, vláknina)

“Publikace “Střevní mikrobióm, indikátor tělesné zdatnosti a zdraví” je shrnutím aktuálních vědeckých studií věnujících se této problematice. V publikaci se poukazuje především na vliv mikrobiómu na naši tělesnou zdatnost a zdraví. V rámci publikace autoři představili i studii s názvem “Gut microbiota diversity in lean athletes is associated with positive energy balance” publikovanou v karetovaném časopise, která se spolu s kolektivem realizovala i za pomoci bezplatně poskytnuté aplikace Planeat. Pomocí ní byl analyzován stravovací režim probandů, díky čemuž byly získány detailní údaje (makronutrienty, mikronutrienty, energetická hodnota) o složení stravy potřebné pro účely studie. “

prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

sportovní fyziolog a vědec

Těšíme se, že víme alespoň takovýmto způsobem částečně přispět k rozvoji vědy na Slovensku.

Publikaci Střevní mikrobióm, indikátor tělesné zdatnosti a zdraví” můžete najít v knihkupectví Martinus.

Webinář:
Představení aplikace
a odborná diskuze

Obsah:
K
webináře pokrývají tak představení aplikace jako i pokročilá odborná témata
K
prostor na kladení otázek ohledně práce s aplikací
K
sdílení specifických případů u klientů a způsob jejich řešení
K
ptejte se na cokoliv, webináře vědou lektoři s dlouholetými zkušenostmi s aplikací a poradenstvím
Určeno pro:
K

vhodné pro aktivní uživatele Planeat, kteří si chtějí ujasnit některé funkce

K

vhodné i pro ty, kteří s Planeat ještě nemají zkušenost a chtějí se s aplikací seznámit

K

upozornění: webinář není v rozsahu školení

Organizační informace:
K

Rozsah: 1 hodina

K

Cena: webinář je bezplatný

K

Forma: online