Planeat díky Dagital Legal pomáhá těm nejmenším

Iniciativa “Planeat pomáhá” podporuje neziskové organizace, občanská sdružení a vědecké ústavy prostřednictvím finančních příspěvků od dárců. Nejnověji se k donorům přidala společnost Dagital Legal, která tak podpořila Národní ústav dětských nemocí (NÚDCH) v péči o ty nejmenší. Nutriční terapeuti v NÚDCH mají od dnes možnost bezplatně využívat aplikaci Planet Medical.

“Dovolujeme si vám touto cestou poděkovat jménem kolektivu pracovníků Dětské kliniky NÚDCH za podporu. Velmi si vážíme vaši pomoc, která výrazně přispěje k vyšší kvalitě práce pro naše zaměstnance.”

Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Přednostka Dětské kliniky LF UK a NÚDCH

 

“Zdravá výživa je jedním z pilířů dobré kompenzace dětského pacienta. Její zavedení do běžného života se spojuje s řadou dotazů rodičů a malých pacientů. Pojem dieta je každému důvěrně známá, i když často vzbuzuje negativní představy plné příkazů a zákazů.

Úkolem nás nutričních terapeutů NÚDCH je napomáhat individuálním přístupem rodičům a malým pacientem správným výběrem potravin a doporučit řešení stravovacím plánem s nabídkou alternativní přípravy oblíbených jídel podmíněn jejich diagnózou. “

Silvia Kerstenová
Nutriční terapeutka NÚDCH

Za Planeat a NÚDCH děkujeme advokátní kanceláři Dagital Legal za dar a nutričním terapeutem Národního Ústavu dětských nemocí přejeme hodně spokojených dětských pacientů! Věříme, že díky podpoře lidí a společnostem s velkým srdcem se nám postupně podaří pomoci co největšímu počtu organizací žádajících o pomoc.

“Budování správných stravovacích návyků u dětí je velmi důležité. Nutriční terapeuti NÚDCH dennodenně pomáhají dětským pacientům naučit se, jak se správně stravovat při různých onemocněních, kterými děti trpí. Jsme velmi rádi, že i s naší pomocí se dobrá technologie dostává tam, kde je potřebná a kde pomáhá dětem. “

Jakub Berthoty
advokát, Dagital Legal

O iniciativě Planet pomáhá

Iniciativa “Planeat pomáhá” podporuje neziskové organizace, občanská sdružení a vědecké ústavy prostřednictvím finančních příspěvků od dárců. Díky nim zpřístupňujeme vybraným organizacím aplikaci Planet Medical, vytváříme potřebné šablony pro diagnózy a zprostředkováváme práci s odborníky bezplatně, popřípadě za zvýhodněných podmínek. V případě, že máte zájem o tuto pomoc nebo se chcete stát donorem, kontaktuje nás mailem na support@planeat.sk

Seznam dalších dárců a organizací

Planet pomáhá v Národním onkologickém ústavu

Díky iniciativě “Planeat Pomáhá” a prvnímu štědrému donor společnosti IT match disponuje od dnes dietologické poradna Národního Onkologického Ústavu možností využití aplikace Planet pro účely tvorby specifických úprav stravy pro pacienty trpící onkologickými onemocněními.

Webinář:
Představení aplikace
a odborná diskuze

Obsah:
K
webináře pokrývají tak představení aplikace jako i pokročilá odborná témata
K
prostor na kladení otázek ohledně práce s aplikací
K
sdílení specifických případů u klientů a způsob jejich řešení
K
ptejte se na cokoliv, webináře vědou lektoři s dlouholetými zkušenostmi s aplikací a poradenstvím
Určeno pro:
K

vhodné pro aktivní uživatele Planeat, kteří si chtějí ujasnit některé funkce

K

vhodné i pro ty, kteří s Planeat ještě nemají zkušenost a chtějí se s aplikací seznámit

K

upozornění: webinář není v rozsahu školení

Organizační informace:
K

Rozsah: 1 hodina

K

Cena: webinář je bezplatný

K

Forma: online