Planeat díky Dagital Legal pomáhá těm nejmenším

Iniciativa „Planeat pomáhá“ podporuje neziskové organizace, občanská sdružení a vědecké ústavy prostřednictvím finančních příspěvků od dárců. Nejnověji se k donorům přidala společnost Dagital Legal, která tak podpořila Národní ústav dětských nemocí (NÚDCH) v péči o ty nejmenší. Nutriční terapeuti v NÚDCH mají od dnes možnost bezplatně využívat aplikaci Planet Medical.

„Dovolujeme si vám touto cestou poděkovat jménem kolektivu pracovníků Dětské kliniky NÚDCH za podporu. Velmi si vážíme vaši pomoc, která výrazně přispěje k vyšší kvalitě práce pro naše zaměstnance.“

Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Přednostka Dětské kliniky LF UK a NÚDCH

 

„Zdravá výživa je jedním z pilířů dobré kompenzace dětského pacienta. Její zavedení do běžného života se spojuje s řadou dotazů rodičů a malých pacientů. Pojem dieta je každému důvěrně známá, i když často vzbuzuje negativní představy plné příkazů a zákazů.

Úkolem nás nutričních terapeutů NÚDCH je napomáhat individuálním přístupem rodičům a malým pacientem správným výběrem potravin a doporučit řešení stravovacím plánem s nabídkou alternativní přípravy oblíbených jídel podmíněn jejich diagnózou. „

Silvia Kerstenová
Nutriční terapeutka NÚDCH

Za Planeat a NÚDCH děkujeme advokátní kanceláři Dagital Legal za dar a nutričním terapeutem Národního Ústavu dětských nemocí přejeme hodně spokojených dětských pacientů! Věříme, že díky podpoře lidí a společnostem s velkým srdcem se nám postupně podaří pomoci co největšímu počtu organizací žádajících o pomoc.

„Budování správných stravovacích návyků u dětí je velmi důležité. Nutriční terapeuti NÚDCH dennodenně pomáhají dětským pacientům naučit se, jak se správně stravovat při různých onemocněních, kterými děti trpí. Jsme velmi rádi, že i s naší pomocí se dobrá technologie dostává tam, kde je potřebná a kde pomáhá dětem. „

Jakub Berthoty
advokát, Dagital Legal

O iniciativě Planet pomáhá

Iniciativa „Planeat pomáhá“ podporuje neziskové organizace, občanská sdružení a vědecké ústavy prostřednictvím finančních příspěvků od dárců. Díky nim zpřístupňujeme vybraným organizacím aplikaci Planet Medical, vytváříme potřebné šablony pro diagnózy a zprostředkováváme práci s odborníky bezplatně, popřípadě za zvýhodněných podmínek. V případě, že máte zájem o tuto pomoc nebo se chcete stát donorem, kontaktuje nás mailem na support@planeat.sk

Seznam dalších dárců a organizací

Planet pomáhá v Národním onkologickém ústavu

Díky iniciativě „Planeat Pomáhá“ a prvnímu štědrému donor společnosti IT match disponuje od dnes dietologické poradna Národního Onkologického Ústavu možností využití aplikace Planet pro účely tvorby specifických úprav stravy pro pacienty trpící onkologickými onemocněními.

Webinář zdarma

Webinář Planeat pod vedením našich lektorů je určen všem profesionálům v oblasti nutriční terapie a výživového poradenství. Naučíme vás používat aplikaci tak, aby vám při sestavování jídelníčků ušetřila i desítky hodin měsíčně.

O čem si budeme povídat?

K

Představíme vám základní funkce aplikace i pokročilá odborná témata, se kterými vám Planeat pomůže.

K

Během webináře můžete klást otázky a sdílet vaše zkušenosti z praxe.

K

Pomůžeme vám se specifickými případy klientů a společně vymyslíme řešení.

Pro koho je webinář určen?

K

Pro začátečníky: pokud s Planeat nemáte zkušenosti a chcete se s aplikací seznámit.

K

Pro pokročilé: pokud Planeat už používáte a chcete si být jistí v používání některých funkcí.

Organizační informace:
K

Rozsah: 1 hodina

K
Cena: 0 Kč
K

Forma: online