Analýza stravování – silný nástroj v Planeat

Při managementu klienta v otázkách výživy a životosprávy je silným nástrojem možnost zmapování jeho současných návyků. Pokud chceme s klientem dojet do cíle úspěšně, musíme znát jeho startovní čáru – tedy podrobně znát nejen jeho současný stav, ale i celou genezi problému a jeho osobní historii, která ho dovedla k nám.

Analýza v aplikaci planet umožňuje uživateli zhodnotit nejen stravování a pitný režim klienta, ale i fyzickou aktivitu a spánek – i když dva poslední parametry zatím manuálně.

Objektivním záchytným bodem je právě určení problémů a nedostatků ve výživě klienta, které se tak mohou stát základem pro správnou argumentaci a vysvětlení, proč volíme danou strategii k dosažení cíle.

Čemu se v analýze věnujeme

$

množství přijímané energie během dne a její rozložení

$

množství a poměru hlavních makroživin (sacharidy, tuky, bílkoviny)

$

analýze makroživin – a potravin, které jsou jejich nositelem

$

obsahu mikroživin ve stravě (minerály, vitamíny, vláknina)

$

rozboru esenciálních aminokyselin (pouze v případě potřeby)

Kolik energie je dost

Množství energie přijímané klientem je významnou hodnotou, ze které se odrážíme při nastavování jeho energetického příjmu v jídelníčku. Spoléhat na vzorce není vždy ideálním způsobem optimalizace denního příjmu, zvláště pokud má klient za sebou několik restrikčních diet či experimentů se specifickými formami stravování.

Z analýzy nám pěkně vyplyne i počet denních jídel a rozložení energie během dne. Výstupy korelují s naší následnou argumentací, proč je dobré rozložit si denní příjem jinak, než byl dosud.

Po zjištění energetického příjmu se nám podstatně jednodušší hledá kompromis mezi výsledkem ze vzorců a realitou.

Není sacharid jako sacharid

Druhá významná hodnota z analýzy je vzájemný poměr makroživin a jejich porovnání s námi doporučeným poměrem. Samozřejmě, pokud klient něco ve stravě vynechává, musí to nahradit jinde. Snadno pak určíme, která makroživina hraje primární roli a co z toho vyplývá. Při sacharidech můžeme pěkně zhodnotit, zda klient přijímá dostatek komplexních sacharidů, nebo naopak – zda a v jaké formě přijímá rychlé sacharidy. Vzhledem k cíli pak víme celkový poměr živin vyladit tak, abychom dosáhli požadované parametry.

Skvělým nástrojem je možnost zhodnotit kvalitu tuků, zejména vzhledem k příjmu nasycených mastných kyselin, a polynenasycených. Překročení optimálního příjmu nasycených tuků v konkrétních potravinách může být často důvodem zvýšeného energetického příjmu.

Velmi zajímavé může být v určitých situacích i zhodnocení příjmu esenciálních aminokyselin – zejména při vybraných

Máme ve stravě všechny potřebné živiny?

Jedním z nejvýznamnějších výstupů analýzy je zmapován příjem mikroživin. Jako referenční hodnoty jsou v aplikaci použity stanovené doporučené výživové dávky podle aktualizovaných Doporučených výživových dávek pro obyvatelstvo Slovenska, Kajaba et. al, 2015, 9. revize (http://www.uvzsr.sk/docs/info/hv/OVD_pre_SR_tabulky.pdf). Uživatel planet je však ví optimalizovat, či upravit při zohlednění dalších faktorů u klienta, jako je:

 

 • těhotenství, kojení
 • hormonální antikoncepce
 • kouření, vyšší příjem alkoholu
 • rekonvalescence
 • zažívací problémy
 • fyzická aktivita a sport
 • některá onemocnění

Výstup z analýzy nám umožňuje zhodnotit, které mikroživiny nejsou v optimálním rozmezí, popsat možná rizika z dlouhodobého hlediska a zdroje uvedených nutrientů ve stravě. Víme zjistit nejen kritické mikroživiny pro správné fungování organismu, ale také například příjem vlákniny, zda obsah soli / sodíku ve stravě.

  Ještě významnější pomocí pro klienta je, pokud víme doporučit adekvátní suplementaci, případně konzultaci s lékařem, zda laboratorní diagnostická vyšetření např. vitamin D, homocystein, a podobně.

  Závěr

  Díky analýze současných stravovacích návyků klienta získáme dva důležité benefity:

  na straně uživatele a tedy poradce – vynikající nástroj k posouzení stavu klienta a skutečně personalizované poradenství a podklady pro doporučení

  na straně klienta – velmi kvalitní výstup, který má doporučující charakter, ale zároveň umožní klientovi lépe pochopit příčiny jeho stavu a možnosti docílení náprav v životosprávě.

  Školení Analýza stravování

  Školení je vhodné pro všechny uživatelé Planeat, kteří chtějí svým klientům nabídnout detailní analýzu jejich stravovacích návyků až na úroveň mikroživin.

  Webinář:
  Představení aplikace
  a odborná diskuze

  Obsah:
  K
  webináře pokrývají tak představení aplikace jako i pokročilá odborná témata
  K
  prostor na kladení otázek ohledně práce s aplikací
  K
  sdílení specifických případů u klientů a způsob jejich řešení
  K
  ptejte se na cokoliv, webináře vědou lektoři s dlouholetými zkušenostmi s aplikací a poradenstvím
  Určeno pro:
  K

  vhodné pro aktivní uživatele Planeat, kteří si chtějí ujasnit některé funkce

  K

  vhodné i pro ty, kteří s Planeat ještě nemají zkušenost a chtějí se s aplikací seznámit

  K

  upozornění: webinář není v rozsahu školení

  Organizační informace:
  K

  Rozsah: 1 hodina

  K

  Cena: webinář je bezplatný

  K

  Forma: online