Analýza stravování – silný nástroj v Planeat

Při managementu klienta v otázkách výživy a životosprávy je silným nástrojem možnost zmapování jeho současných návyků. Pokud chceme s klientem dojet do cíle úspěšně, musíme znát jeho startovní čáru – tedy podrobně znát nejen jeho současný stav, ale i celou genezi problému a jeho osobní historii, která ho dovedla k nám.

Analýza v aplikaci Planeat umožňuje uživateli zhodnotit nejen stravování a pitný režim klienta, ale i fyzickou aktivitu a spánek – i když dva poslední parametry zatím manuálně.

Objektivním záchytným bodem je právě určení problémů a nedostatků ve výživě klienta, které se tak mohou stát základem pro správnou argumentaci a vysvětlení, proč volíme danou strategii k dosažení cíle.

Čemu se v analýze věnujeme

$

množství přijímané energie během dne a její rozložení

$

množství a poměru hlavních makroživin (sacharidy, tuky, bílkoviny)

$

analýze makroživin – a potravin, které jsou jejich nositelem

$

obsahu mikroživin ve stravě (minerály, vitamíny, vláknina)

$

rozboru esenciálních aminokyselin (pouze v případě potřeby)

Kolik energie je dost

Množství energie přijímané klientem je významnou hodnotou, ze které se odrážíme při nastavování jeho energetického příjmu v jídelníčku. Spoléhat na vzorce není vždy ideálním způsobem optimalizace denního příjmu, zvláště pokud má klient za sebou několik restrikčních diet či experimentů se specifickými formami stravování.

Z analýzy nám pěkně vyplyne i počet denních jídel a rozložení energie během dne. Výstupy korelují s naší následnou argumentací, proč je dobré rozložit si denní příjem jinak, než byl dosud.

Po zjištění energetického příjmu se nám podstatně jednodušší hledá kompromis mezi výsledkem ze vzorců a realitou.

Není sacharid jako sacharid

Druhá významná hodnota z analýzy je vzájemný poměr makroživin a jejich porovnání s námi doporučeným poměrem. Samozřejmě, pokud klient něco ve stravě vynechává, musí to nahradit jinde. Snadno pak určíme, která makroživina hraje primární roli a co z toho vyplývá. Při sacharidech můžeme pěkně zhodnotit, zda klient přijímá dostatek komplexních sacharidů, nebo naopak – zda a v jaké formě přijímá rychlé sacharidy. Vzhledem k cíli pak víme celkový poměr živin vyladit tak, abychom dosáhli požadované parametry.

Skvělým nástrojem je možnost zhodnotit kvalitu tuků, zejména vzhledem k příjmu nasycených mastných kyselin, a polynenasycených. Překročení optimálního příjmu nasycených tuků v konkrétních potravinách může být často důvodem zvýšeného energetického příjmu.

Velmi zajímavé může být v určitých situacích i zhodnocení příjmu esenciálních aminokyselin – zejména při vybraných

Máme ve stravě všechny potřebné živiny?

Jedním z nejvýznamnějších výstupů analýzy je zmapován příjem mikroživin. Jako referenční hodnoty jsou v aplikaci použity stanovené doporučené výživové dávky podle aktualizovaných Doporučených výživových dávek pro obyvatelstvo Slovenska, Kajaba et. al, 2015, 9. revize (http://www.uvzsr.sk/docs/info/hv/OVD_pre_SR_tabulky.pdf). Uživatel Planeat je však ví optimalizovat, či upravit při zohlednění dalších faktorů u klienta, jako je:

 

 • těhotenství, kojení
 • hormonální antikoncepce
 • kouření, vyšší příjem alkoholu
 • rekonvalescence
 • zažívací problémy
 • fyzická aktivita a sport
 • některá onemocnění

Výstup z analýzy nám umožňuje zhodnotit, které mikroživiny nejsou v optimálním rozmezí, popsat možná rizika z dlouhodobého hlediska a zdroje uvedených nutrientů ve stravě. Víme zjistit nejen kritické mikroživiny pro správné fungování organismu, ale také například příjem vlákniny, zda obsah soli / sodíku ve stravě.

  Ještě významnější pomocí pro klienta je, pokud víme doporučit adekvátní suplementaci, případně konzultaci s lékařem, zda laboratorní diagnostická vyšetření např. vitamin D, homocystein, a podobně.

  Závěr

  Díky analýze současných stravovacích návyků klienta získáme dva důležité benefity:

  na straně uživatele a tedy poradce – vynikající nástroj k posouzení stavu klienta a skutečně personalizované poradenství a podklady pro doporučení

  na straně klienta – velmi kvalitní výstup, který má doporučující charakter, ale zároveň umožní klientovi lépe pochopit příčiny jeho stavu a možnosti docílení náprav v životosprávě.

  Školení Analýza stravování

  Školení je vhodné pro všechny uživatelé Planeat, kteří chtějí svým klientům nabídnout detailní analýzu jejich stravovacích návyků až na úroveň mikroživin.

  Webinář zdarma

  Webinář Planeat pod vedením našich lektorů je určen všem profesionálům v oblasti nutriční terapie a výživového poradenství. Naučíme vás používat aplikaci tak, aby vám při sestavování jídelníčků ušetřila i desítky hodin měsíčně.

  O čem si budeme povídat?

  K

  Představíme vám základní funkce aplikace i pokročilá odborná témata, se kterými vám Planeat pomůže.

  K

  Během webináře můžete klást otázky a sdílet vaše zkušenosti z praxe.

  K

  Pomůžeme vám se specifickými případy klientů a společně vymyslíme řešení.

  Pro koho je webinář určen?

  K

  Pro začátečníky: pokud s Planeat nemáte zkušenosti a chcete se s aplikací seznámit.

  K

  Pro pokročilé: pokud Planeat už používáte a chcete si být jistí v používání některých funkcí.

  Organizační informace:
  K

  Rozsah: 1 hodina

  K
  Cena: 0 Kč
  K

  Forma: online